Get Adobe Flash player

Kontaktai

          


 • Šalčininkų r. Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazija 
 • Įmonės kodas:  291417190
 • Adresas: M. Balinskio g. 16,  Jašiūnų mstl., LT-17249 Šalčininkų r. Lietuva
 • Telefonas: + 370 380 35118
 • El. paštas: 

balinskio.gimnazija@etanetas.lt

 Skaityti daugiau 

Pamokų laikas
            1 p.     08:00 - 08:45

            2 p.     08:55 - 09:40

            3 p.     09:50 - 10:35

            4 p.     10:55 - 11:40

            5 p.     12:00 - 12:45

            6 p.     12:55 - 13:40

            7 p.     13:50 - 14:35

            8 p.     14:45 - 15:30­

Nuorodos


   

  

 • Svetainė atnaujinta:


Ugdymas karjerai

UGDYMAS KARJERAI

Žmogui, kuris žino, kur eina, pasaulis duoda kelią.
Kelią į laimę, kelią į sėkmingos karjeros viršūnę.
D. S. Džordanas

PASKIRTIS:

Padėti mokiniui sėkmingai planuoti savo karjerą. Kiekvienas mokinys  turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį:  išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

TIKSLAS:

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, kad mokinys sėkmingai pasirinktų tolesnę mokymosi kryptį, profesiją arba darbinę veiklą, pereitų iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką.

UŽDAVINIAI:

Siekiama, kad mokiniai:

 • pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, galėtų juos kritiškai vertinti ir taikyti planuojant ir įgyvendinant savo karjerą;
 • gebėtų rasti reikalingą informaciją  apie profesijas, tolesnio mokymosi, darbo paieškos ir įsidarbinimo galimybes;
 • įvertintų darbo pasaulio kaitos tendencijas ir gebėtų jas analizuoti planuojant savo karjerą;
 • gebėtų koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius;
 • būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros aplinką ir ieškoti darbo.

KARJEROS PASLAUGOS APIMA:

 • ugdymą karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas;
 • karjeros informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas;
 • karjeros konsultavimą – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

KARJEROS UGDYMO SPECIALISTĖ PADEDA

MOKINIAMS:

 • Išsiaiškinti karjeros žingsnius;
 • išsitirti mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą;
 • išsiaiškinti, koks mokinio profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam labiausiai tinka;
 • rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės;
 • atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas;
 • susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarkomis;
 • susidaryti individualų ugdymosi planą;
 • suprasti, kaip pildomas prašymas stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas;
 • susitikti su Lietuvos universitetų, kolegijų, profesinių mokyklų atstovais;
 • rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

TĖVAMS:

 • teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu;
 • individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

KLASIŲ VADOVAMS:

 • siūlo klasės valandėlių temas;
 • supažindina su metodine ugdymo karjerai medžiaga;
 • organizuoja įvairias karjeros pamokėles ugdytiniams;
 • konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema;
 • padeda organizuoti išvykas į įvairias mokymosi įstaigas, Darbo biržą;
 • padeda organizuoti profesinį veiklinimą (veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų įpatumus, kaupti darbo patirtį, planuoti būsimą karjerą).

Ugdymo karjerai paslaugų teikėja - karjeros ugdymo specialistė, psichologė Oksana Rympo.

Individualios konsultacijos vyksta kabinete Nr. 310.

TAVO KARJEROS KELIAS PRASIDEDA NUO TAVĘS PATIES!!!

Būk aktyvus kurdamas savo ateitį!!!

 

Puslapis „Ugdymas karjerai“ paskutinį kartą atnaujintas: 2019-09-17