Kontaktai

          


 • Šalčininkų r. Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazija 
 • Įmonės kodas:  291417190
 • Adresas: M. Balinskio g. 16,  Jašiūnų mstl., LT-17249 Šalčininkų r. Lietuva
 • Telefonas: + 370 380 35118
 • El. paštas: 

balinskio.gimnazija@etanetas.lt

  

Priėmimas

Pamokų laikas




            1 p.     08:00 - 08:45

            2 p.     08:55 - 09:40

            3 p.     09:50 - 10:35

            4 p.     10:55 - 11:40

            5 p.     12:00 - 12:45

            6 p.     12:55 - 13:40

            7 p.     13:50 - 14:35

            8 p.     14:45 - 15:30­

Nuorodos



   








 • Svetainė atnaujinta:


Gimnazijos taryba


   Gimnazijos taryba - tai aukščiausia savivaldos  institucija, kuri atstovauja mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams bei vietos bendruomenei, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniam spręsti.

 • Gimnazijos tarybos nuostatai tvirtinami direktoriaus įsakymu.
 • Gimnazijos taryboje tėvai, mokiniai ir mokytojai atstovauja santykiu 3:3:3.
 • Gimnazijos taryba renkama 2 metams.

Šalčininkų r. Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazijos tarybą sudaro:

Mokytojų atstovai:

Alicija Bobin (geografijos mokytoja metodininkė) - gimnazijos tarybos pirmininkė
Alvydas Balkė (kūno kultūros vyr. mokytojas)
Malgožata Milevska (lietuvių kalbos vyr. mokytoja)

Mokinių  atstovai:


Tėvų  atstovai:

J. M. Borkovski,
N. Barkovskaja,
V. Baranovska

Gimnazijos tarybos funkcijos:

 • nustatyti gimnazijos veiklos perspektyvą, pagrindines darbo kryptis;
 • aprobuoti Gimnazijos veiklos programą, šiuos nuostatus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, ugdymo organizavimo tvarką;
 • aptarti siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos organizavimo;
 • mokytojų tarybos teikimu spręsti mokinių šalinimo iš gimnazijos klausimus;
 • svarstyti naujų gimnazijos padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus;
 • inicijuoti vietos bendruomenės, šeimos ir gimnazijos bendradarbiavimą;
 • svarstyti gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoti ir kontroliuoti lėšų paskirstymą, prižiūrėti gimnazijos ūkinę-finansinę veiklą;
 • skirti atstovus į mokytojų atestacijos komisiją ir deleguoti savo atstovą stebėtojo teisėmis į viešo konkurso vadovo vietai užimti komisiją;
 • sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimus, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

Puslapis „Gimnazijos taryba“ paskutinį kartą atnaujintas: 2022-08-04