Get Adobe Flash player

Kontakty

               

  • Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach
  • Kod gimnazjum:  291417190
  • Adres: ul. M. Balińskiego 16,  LT-17249 Jaszuny,                     r. Solecznicki, Litwa
  • Telefon: + 370 380 35118
  • E-mail:

 balinskio.gimnazija@etanetas.lt 

Rozkład dzwonków
            1 l.     08:00 - 08:45

            2 l.     08:55 - 09:40

            3 l.     09:50 - 10:35

            4 l.     10:55 - 11:40

            5 l.     12:00 - 12:45

            6 l.     12:55 - 13:40

            7 l.     13:50 - 14:35

            8 l.     14:45 - 15:30­

Linki


   

  


  • Strona odnowiona:


Aktualności

 16        

2018-11-29

Najlepsze szkoły i najlepsi nauczycieli zostali dziś uhonorowani w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Odbyło się tu uroczyste podsumowanie 24. edycji konkursu „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel”, organizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Wśród nagrodzonych nasi nauczyciele: P. Rozalija Visockienė i P. Robert Pawłowski.


Gratulacje!

2018-11-24

Poprzez samogłoski do pojęcia „Tolerancji”

Listopadowy tydzień tolerancji (16-23) w naszym gimnazjum został przepełniony różnymi zajęciami edukacyjnymi, które miały na celu uzmysłowić dzieciom, że wzajemna tolerancja, to początek w budowaniu szacunku i zaufania w relacjach międzyludzkich.

Tematyka tolerancyjna również zagościła na zajęciach logopedyczno-dydaktycznych pod nazwą „Tolerancja wśród samogłosek”, celem których było zwrócenie uwagi na wyrazistą wymowę samogłosek i kształtowanie miękkiego nastawienia głosu podczas ich wymowy.  Uczniowie klas początkowych (1-2 klas) oraz grupy wczesnoszkolnej i przedszkolnej aktywnie brali udział w zabawach logopedycznych: ”Zagadki bez fonii”, „Pszczółki- samogłoski”, „Kostka samogłoskowa”, „ Chór samogłosek”, „Samogłoskowe rękawiczki”, podczas których dzieci usprawniały narządy artykulacyjne, rozwijały słuch fonemowy oraz prawidłowy tor oddechowy.


Dziękuję rodzicom, że wśród państwa dzieci istnieje wyrozumiałość dla odmienności oraz wzajemne poszanowanie.

Logopeda gimnazjum – Inesa B.-Własowa

2018-11-21

Festiwal piosenki patriotycznej
Ejszyszki, 19 listopada 2018 roku
uczniowie Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach


2018-11-21

Festiwal piosenki patriotycznej

19 listopada uczniowie gimnazjum wzięli udział w konkursie piosenki patriotycznej w Domu Polskim w Ejszyszkach. Piątacy (Paulina Jankielewicz, Oskar Żurawski, Kamila Rynkunajtie, Łaura Szydłowska, Dominika Jermakowa, Gabriel Pietraszun) zaprezentowali piosenki pt. Polska flaga i Echo dawnej piosenki, Tomasz Pieszko, uczeń klasy IVG zaśpiewał Taki Kraj i Szare Szeregi, uczniowie klasy IIG (Paweł Ozarowski, Ernest Koszczyc, Rajmond Klim, Deiwid Dulko, Deiwid Januszkiewicz, Rafał Lenkiewicz) - Gdzie jesteście Rudy, Alku, Zośko? oraz Rotę.

Wszystkie występy uczestników festiwalu wywołały w słuchaczach niepowtarzalne emocje. Radość zmieniała się w dumę, wzruszenie - w tęsknotę.


Zdobyliśmy dwa zaszczytne II miejsca!!! Uczniowie klasy piątej – w młodszej grupie wiekowej, Tomasz Pieszko – w starszej grupie wiekowej. Gratulacje zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom festiwalu! Słowa podziękowania kieruję do Pani Czesławy Nakrewicz za przyszykowanie uczniów do konkursu.

Andżeła Dajlidko

2018-11-20

W ramach obchodów  100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę i Litwę Solecznicki Oddział Rejonowy ZPL zorganizował konkurs plastyczno-literacki pt. „Poznaj swoją Ojczyznę”. 15 listopada w Pałacu Balińskich odbyło się podsumowanie konkursu. Prace uczniów naszego gimnazjum zostały pozytywnie ocenione. Zaszczytne miejsca oraz wyróżnienia zdobyli: Bogusław Jodko – I miejsce w starszej grupie wiekowej (kategoria literacka), Tomasz Pieszko – II miejsce w starszej grupie wiekowej (kategoria literacka), Mariola Kropajtie – II miejsce w grupie wiekowej 10-13 lat (kategoria plastyczna), Eliza Adamowicz – II miejsce w grupie wiekowej 10-13 lat (kategoria literacka), Gabriela Firko – III miejsce w grupie wiekowej 6-9 lat (kategoria plastyczna), Wiktoria Nakrewicz – III miejsce w grupie wiekowej od 14 lat (kategoria plastyczna), Ewa Siemaszko – wyróżnienie w grupie wiekowej 10-13 lat (kategoria literacka). Gratulujemy zwycięzcom!!!


W tym samym dniu uczestnicy konkursu zwiedzili Wilkiszki, Republikę Pawłowską, muzeum Anny Krepsztul w Taboryszkach oraz Pałac w Jaszunach.

2018-11-16

„Warsztat” dla dzieci pod hasłem „Z Dniem urodzin, Polsko!”

Święto 100-cia odzyskania Niepodległości Polski jest świętem radosnym i patriotycznym. W takim właśnie charakterze przeprowadzony został integrowany „warsztat” dla maluchów gimnazjum. W ciągu tygodnia (12-16 listopada) dzieci pod opieką logopedy I. B.-Własowej i wychowawczyni grupy wczesnoszkolnej A. Jaskiw aktywnie uczestniczyły na zajęciach edukacyjnych, celem których było: zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi Polski, wprowadzenie dzieci w świąteczną atmosferę, wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe wyrazy: flaga, godło, hymn oraz wyrabianie u dzieci poczucia przynależności narodowej. „Warsztaty patriotyczne” pod hasłem „Z Dniem Urodzin Polsko” dla maluchów były przepełnione różnymi zabawami : „Sprawne uszy”, „Pierwsi królowie”, „Szlak królewski”, „Pieniążki z królami”, podczas których kształtował się słuch fonemowy u dzieci, usprawniała się motoryka narządów artykulacyjnych.

Dzieci wykazały się dużą kreatywnością przy twórczej, w wyniku której powstały piękne prace plastyczne oraz została wzmocniona pozytywna i bezpieczna atmosfera w grupie.


Cieszy to, że cel został osiągnięty. Maluchy naszego gimnazjum doskonale wiedzą symbole narodowe, wiedzą jak zachować się podczas śpiewania hymnu, poprawiły artykulację wybranych słówek związanych z Ojczyzną oraz wzmocniły więzi między sobą.

Logopeda i wychowawczyni grupy „Krasnoludki”

2018-11-13

Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

13 listopada uczniowie klas początkowych oraz maluchy grup wczesnoszkolnych gimnazjum świętowali 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Patriotyczne recytacje maluchów, piękne polskie pieśni, uśmiechnięte twarze i głośne oklaski sprawiły, że na sali panował uroczysty i bardzo świąteczny nastrój. Przyszykowania do święta trwały kilka tygodni. Uczniowie poznawali symbole Polski, gromadzili informację o największych polskich miastach i rzekach, czytali legendy, śpiewali piękne polskie piosenki. Każda klasa i grupa przyszykowała stoisko pt. Polska w piosenkach, które w sposób plastyczny ukazuje piękno kraju, do którego tęsknimy i który tak bardzo kochamy.

Słowa podziękowania za włożony trud kieruję do pań nauczania początkowego i wczesnoszkolnego: Heleny Nikipirowicz, Andżeły Jaskiw, Jowity Kazakiewicz, Reginy Miłosz, Anety Michalkiewicz, Jolanty Pietraszun, Reginy Żylińskiej, Wiolety Dzingielauskienie.


Kształtowanie postaw patriotycznych oraz poczucia tożsamości narodowej jest doniosłym zadaniem nauczyciela, to on bowiem przygotowuje nowe pokolenie Polaków.

Andżeła Dajlidko

2018-11-12

Uroczystość z okazji stulecia Niepodległości Polski

12 listopada na scenie auli szkolnej odbyła się tradycyjna, a jednocześnie niezwykła uroczystość-uroczystość 100-lecia Niepodległości Polski. Wolność to bezcenny dar, z którego posiadania możemy cieszyć się dzisiaj, ale niezmiernie ważne jest pamiętać o tych, którzy dla sprawy walki o niepodległość poświęcili swe życie, a nieraz złożyli je w ofierze. Dlatego też koncert przedstawiony przez uczniów klas 7, I G, III G oraz IV G stał się swoistym hołdem poległym o naszą wolność bohaterom-legionistom Marszałka Józefa Piłsudskiego, bohaterom Powstania Kościuszkowskiego oraz Powstania Listopadowego, Powstańcom Styczniowym, Powstańcom Warszawskim oraz Powstańcom Getta Warszawskiego, wszystkim bohaterom, których imiona znamy i bezimiennym, spoczywającym w zbiorowych mogiłach.

Ta piękna, patriotyczna uroczystość kolejny raz ukazała, jak głęboko korzeniami jesteśmy wrośnięci w kulturę i historię swego narodu - narodu polskiego, co nie przeszkadza nam szanować swą ojczyznę - Litwę. Uczniowie po raz kolejny przypomnieli o tym, że możemy być dumni, że jesteśmy Polakami, że pielęgnujemy swą mowę ojczystą i pamiętamy o swej tożsamości narodowej.

Cieszymy się, że zaszczycili nas swą obecnością szanowni goście: pani Jadwiga Sinkiewicz - wicemer rejonu solecznickiego oraz starosta Jaszun - Zdzisław Mażejko.


Dziękuję wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w uroczystości, za zaangażowanie i artyzm. Składam też serdeczne podziękowania za współpracę nauczycielkom: pani Jowicie Kazakiewicz, pani Janinie Bujko, pani Czesławie Nakrewicz oraz pani Aleksandrze Godowszczikowej.

Nauczycielka języka polskiego Krystyna Turkot

2018-11-12

Bieg z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski. W dniu 11 listopada uczniowie naszego gimnazjum brali udział w biegu, dystans wynosił 1918 metry, uczniowie pokazali hart ducha, wytrwałość i wolę walki. W kategorii chłopców: I miejsce - Deiwid Martinkiewicz, IV miejsce - Deiwid Dulko, V miejsce - Deiwid Januszkiewicz. W kategorii dziewczynek: I miejsce - Kamila Kisłowska, II miejsce - Samanta Zorczenko. Dziękujemy uczniom za udział w biegu.J. Żurawska, A. Balkė.

2018-11-11

Święto Niepodległości

8 listopada o godz. 12: 00 w Sali Imprez w Solecznikach, w ramach obchodzenia 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, odbyło się uroczyste przedstawienie pod nazwą: „NIEPODLEGŁOŚĆ-TRUDNE SŁOWO“, w którym wzięły udział wszystkie polskie szkoły rejonu solecznickiego.

Nasze gimnazjum reprezentowali uczniowie klasy 7: Gloria Tomaszewicz, Beata Ambros, Dominika Baranowska, Ewald Daukszewicz, Kamil Grigorowicz, Karol Jankielewicz, Emila Podolska, Daniel Tumas, Edwin Użałowicz, Modest Użałowicz oraz uczniowie klasy 11: Barbara Subacz i Robert Barkowski.


Przyszykowały uczniów nauczycielki: Krystyna Turkot, Janina Bujko oraz Jowita Kazakiewicz.

2018-11-10

Częstochowa. Mykanów
04-06 listopada 2018r.
Podsumowanie projektu „Impresje patriotyczne“

Uczestniczyli: Paweł, Jakub, Augustyn, Emilia, Julietta, Bogusław

Koordynator projektu – Andżeła Dajlidko
Montaż filmowy – Łucja Mickiewicz-Ozarowska

 < 17 16 15 14 13 12 11 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 >