Get Adobe Flash player

Kontakty

               

  • Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach
  • Kod gimnazjum:  291417190
  • Adres: ul. M. Balińskiego 16,  LT-17249 Jaszuny,                     r. Solecznicki, Litwa
  • Telefon: + 370 380 35118
  • E-mail:

 balinskio.gimnazija@etanetas.lt 

Rozkład dzwonków
            1 l.     08:00 - 08:45

            2 l.     08:55 - 09:40

            3 l.     09:50 - 10:35

            4 l.     10:55 - 11:40

            5 l.     12:00 - 12:45

            6 l.     12:55 - 13:40

            7 l.     13:50 - 14:35

            8 l.     14:45 - 15:30­

Linki


   

  


  • Strona odnowiona:


Aktualności

  7 

2016-12-12

„Ślubujemy!” pierwszaków w Gimnazjum  im. M. Balińskiego w Jaszunach

„Jestem małym Polakiem, uczę się w szkole polskiej. Przyrzekam uczyć się pilnie” - z przejęciem recytowali ze sceny pierwszoklasiści, którzy w piątek 25 listopada przybyli na uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach. W pięknie przystrojonej auli szkolnej licznie zgromadzili się ich rodzice, dziadkowie oraz koledzy ze starszych klas początkowych. To był wyjątkowy dzień.

Pasowanie na ucznia to nie tylko symboliczne przyjęcie młodych ludzi do grona społeczności szkolnej, lecz także element budowania tradycji gimnazjum. Toteż święto zostało poprzedzone kilkutygodniowymi przygotowaniami i niecierpliwym oczekiwaniem pierwszaków na swą pierwszą szkolną ważną uroczystość. Zanim odświętnie ubrani pierwszoklasiści trafili na scenę, musieli pokonać „tor przeszkód” - przejść pod bramami, gdzie musieli wykonać zadania i udowodnić, że potrafią już czytać i liczyć, a to znaczy, że mogą zostać prawdziwymi uczniami. Następnie na scenie pierwszoklasiści dali prawdziwy popis swych umiejętności: z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze, zestrojonym chórkiem śpiewali wesołe piosenki, a nawet udowodnili, że potrafią pięknie zatańczyć.

„Od 1 września tworzycie wraz z nami wielką szkolną rodzinę. Wiecie, że w rodzinie każdy oprócz praw ma także swoje obowiązki, które powinien solidnie wypełniać. Naszym wspólnym obowiązkiem jest przede wszystkim pilna nauka” - przemawiali do pierwszaków ich starsi koledzy.

Nadszedł ten najważniejszy moment, kiedy padły słowa „Baczność! Powtarzamy słowa ślubowania!” Uczniowie powtórzyli tekst ślubowania, przyrzekając uczyć się pilnie, szanować wszystkich, a swą nauką i zachowaniem sprawiać radość nauczycielom, rodzicom oraz swojej Ojczyźnie, Litwie. Po tej podniosłej chwili nastąpił kolejny ważny moment – dyrektor szkoły Józef Jankowski dokonał pasowania na ucznia symbolicznym ołówkiem. Następnie, zgodnie ze szkolną tradycją, wręczył każdemu uczniowi dyplom pasowania na ucznia wraz z paszportem pierwszoklasisty, życząc nowo mianowanym uczniom sukcesów w zgłębianiu wiedzy oraz samych dobrych ocen.

- Mam w klasie 22 wspaniałych uczniów, dobrze mi się współpracuje z równie wspaniałymi rodzicami. Dzięki temu dzieci czują się w klasie jak w rodzinie – mówiła wychowawczyni klasy pierwszej Regina Żylińska, pracująca w szkole już od 25 lat.

- Uczniowie się zmieniają, dziś do szkoły przychodzi zupełnie inne pokolenie – współczesne dzieci są niezwykle aktywne, pomysłowe, energiczne, bystre. Nie mogą długo usiedzieć w jednym miejscu. Można z nimi naprawdę wiele zrobić, nauczyciel tylko musi zmienić się razem z nimi – dzieliła się refleksjami wychowawczyni.Po uroczystości uczniowie udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Anna Pieszko

2016-12-07

Listopadowe spotkania w grudniu

Już tradycyjnie szósty rok z rzędu nasi przyjaciele z Kolczuńskiej Szkoły Średniej na Białorusi zorganizowali z okazji urodzin Jędrzeja Śniadeckiego "Listopadowe spotkania". W br. odbyły się one nieco później, 3-4 grudnia. Delegacja Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach na czele z wicedyrektorem Andżełą Dajlidko udała się sobotnim porankiem na międzynarodową konferencję krajoznawczą do Kolczun. Jak zwykle uroczystość rozpoczęła się mszą św. w chłodnej kapliczce w Horodnikach. Ale od serdecznego przywitania nas przez księdza kanonika Jana Puzynę wszystkim zrobiło się ciepło i chłód stał sie znośniejszy. Po mszy złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze na grobie słynnego Polaka Jędrzeja Śniadeckiego.

Następnie udaliśmy się do szkoły w Kolczunach, gdzie nas również bardzo mile i ciepło witano. Na konferencji referował historyk, docent Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały - Witalij Karnialuk, który opowiedział o bogatej historii ziemi grodzieńskiej. Młodzież z Wornian przedstawiła prezentację o swoim miasteczku i życiu szkoły. Kazimierz Karpicz, dyrektor pałacu w Jaszunach zaprezentował uczestnikom konferencji zarys działalności pałacu Balińskich i Śniadeckich, ciesząc się, że w ciągu roku obiekt turystyczny zwiedziło 13 tysięcy osób. Tomasz Pieszko, uczeń IIG klasy naszego gimnazjum, opowiedział o imprezach szkolnych, które odbyły się w pałacu. Wystąpienia prelegentów były przeplatane występami kolczuńskich uczniów, jak również autorskimi piosenkami Walerego Gotki, założyciela Klubu Artystycznego w Oszmianie. Niezwykle wzruszające było przedstawienie p.t. "Wieczór". Młodzi aktorzy zastanawiali się nad tematem roli domu ojczystego, miłości do ziemi ojczystej, życia ludzkiego, losu człowieka, problemu wymierania wsi it.p. Niestrudzona organizatorka spotkań Tatiana Dowidowicz podsumowała występ słowami: "Wieś żyje dopóty, dopóki mieszkają w niej ludzie. Człowiek żyje dopóty, dopóki trwa o nim pamięć". Te słowa wyłoniły sens i podstawowy cel konferencji - zachowanie od zapomnienia pamięci o Jędrzeju Śniadeckim, który od wielu lat łączy Litwinów, Polaków i Białorusinów. Wieczorem kolczuńska młodzież zorganizowała integracyjny wieczorek dla młodzieży z Jaszun. Była to piękna okazja do bliższego poznania się, obcowania, zaprzyjaźnienia.

Drugiego dnia uczestniczyliśmy we mszy św. w kościele pod wezwaniem Michała Anioła w Oszmianie. Podziwialiśmy energię księdza Jana i postępy w remontach wnętrza świątyni, a także liczbę wiernych na mszy. à propos w kościele w niedzielę są odprawiane siedem mszy i jak stanowczo twierdzili wierni: "Na każdej tyle samo dużo ludzi". Po mszy udaliśmy się na zwiedzanie ziemi oszmiańskiej, która przez wieki była częścią WKL. Anastazja Nowickaja - dyrektor Muzeum im. Franciszka Bohuszewicza w Oszmianie przybliżyła nam wspólną historię, za co jesteśmy jej bardzo wdzięczni. Zwiedziliśmy kościół w Holszanach, a przy nim grób księdza Piotra Wojno-Orańskiego, przedwojennego proboszcza jaszuńskiego, zastrzelonego przez partyzantów sowieckich. Po krótkiej modlitwie za duszę zamordowanego księdza oraz braci Franciszkanów, którzy opiekują się tym kościołem i klasztorem, ruszyliśmy do Borun. Tam poznaliśmy historię klasztoru Bazylianów.

Świątynia i klasztor zostały ufundowane w 1691 roku przez miejscowego szlachcica Mikołaja Pieślaka, według tradycji w miejscu, gdzie w lesie, na drzewie, cudownie ukazał się obraz Matki Boskiej, otrzymany przezeń wcześniej od bazylianina z Połocka. Świątynia wkrótce stała się miejscem kultu Matki Boskiej Boruńskiej. W podziemiu świątyni znajduje się ujęcie wody ze źródełka mającego w opinii wiernych moc uzdrawiającą. Obok kościoła znajduje się korpus klasztorny wzniesiony w końcu XVIIIw., przebudowany zaś w k. XIX w. w stylu neoklasycystycznym. Na początku XIX w. w budynku tym bazylianie utworzyli działającą do powstania listopadowego szkołę świecką, w której kształcili się między innymi późniejsi studenci Uniwersytetu Wileńskiego: Leonard Chodźko – historyk i wydawca emigracyjny. To on napisał w liście do Adama Mickiewicza "Dążeniem i celem mego życia - odświeżyć przeszłość a bronić teraźniejszość polską przed światem". W Borunach uczył się także Antoni Edward Odyniec - filareta, poeta, tłumacz i autor pamiętników. Ostanim obiektem naszego zwiedzania było Krewo. To Krewo, które połączyło unią personalną Koronę i WKL. Po powtórzeniu znanych już faktów historycznych o unii krewskiej, zrobiliśmy zdjęcia pamiątkowe na ruinach zamku pamiętającego wielkich książąt litewskich. Wzbogaceni historyczną wiedzą i napełnieni wspaniałymi wrażeniami, po południu wracaliśmy do domu. A po głowie krążyła myśl: gdzie prostota i szczerość, tam kwitnie przyjaźń i radość.


Za przeżyte chwile wzruszenia i radości, za gościnę dziękujemy pomysłodawczyni spotkań Tatianie Dowidowicz, dyrekcji i pedagogom szkoły w Kolczunach, rodzinom, które gościły naszych dzieci w swoich domach. Serdecznie dziękujemy księdzu kanonikowi Janowi Puzynie za duchową opiekę i modlitwę za nas, życząc mu wszelakich łask i opieki Matki Bożej na każdy dzień. Dziękujemy także wicedyrektorce naszego gimanzjum Andżele Dajlidko za zorganizowanie wyjazdu na Białoruś. Żegnając się mówiliśmy: "Do następnych spotkań", wierząc, że one będą, gdyż takiej przyjaźni nie można zaprzepaścić.

Nauczycielka historii, Krystyna Karpicz

2016-12-06

Nasze 11 Listopada

Znane już są wyniki konkursu "Moje 11 Listopada" - w redakcji "Wilnoteki" nadesłane prace oceniała komisja w składzie: Edwin Wasiukiewicz, Jan Wierbiel, Walenty Wojniłło oraz - z ramienia Ambasady RP w Wilnie, a ściślej Wydziału Konsularnego - konsul Irmina Szmalec. Piątym "członkiem" komisji byli czytelnicy "Wilnoteki", głosujący na FB naszego portalu. Prace, które zdobyły najwięcej "lajków" i głosów od jurorów otrzymały odpowiednio 3, 2 lub 1 punkt. Zwycięzca został wybrany prawie jednogłośnie, 2. i 3. miejsce dzieliła niewielka różnica.

Zwycięzcami i zdobywcami głównej nagrody - tabletu Samsung Galaxy Tab A zostali Tomasz Pieszko i Kazimierz Liplański z Jaszun, którzy nadesłali na konkurs slide-show zdjęć z udziału ich szkoły w obchodach polskiego święta narodowego. Było to raczej "nasze" niż "moje" 11 Listopada, ale komisja i czytelnicy zgodnie uznali, że była to praca najlepsza zarówno pod względem technicznym, jak i merytorycznym.

Gratulujemy zwycięzcom konkursu!

2016-11-28

Świąteczny apel z okazji Dnia Niepodległości Polski

11 listopada naród polski obchodzi święto narodowe - Dzień Niepodległości Polski. Nasze gimnazjum uczciło ten dzień świątecznym apelem. Uroczysta akademia z okazji 98. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę odbyła się w pięknie przystrojonej auli gimnazjum. Akademia została przygotowana w patriotycznym duchu przez uczniów klas 5, 7, IIG i IIIG pod kierunkiem polonistek Krystyny Turkot i Wioletty Michalkiewicz. Uczniowie przedstawili niektóre stronice historii Polski oraz recytacje wybranych wierszy. Uroczystość wzbogacił chór chłopców, który zaśpiewał piękne pieśni patriotyczne, przygotowane przez nauczycielkę muzyki Czesławę Nakrewicz.

W obchodach wzięli również udział dyrektor Szkół Publicznych w Gąsawie Jacek Superczyński wraz z Młodzieżową Orkiestrą Dętą Pałuki i dyrygentem orkiestry Jackiem Jackowskim na czele oraz nasi wieloletni przyjaciele wicestarosta żniński Adrzej Hłond i członkowie Żnińskiego Towarzystwa Kultury Andrzej Bogdański i Jerzy Śniadecki. Świąteczny apel uświetnił występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej Pałuki, która przedstawiła dla nas wiązankę patriotycznych pieśni polskich.


Uroczyste Obchody Święta Niepodległości zakończyły się przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na wileńskiej Rossie, dokąd grupa naszych uczniów, nauczycieli i gości udała się tuż po apelu.

Nauczycielka języka polskiego Wioletta Michalkiewicz

2016-11-18

Tydzień wiedzy o Polsce 2016

„Oddałbym cały mój talent, gdybym mógł
przez jeden dzień nosić mundur polskiego żołnierza”

H. Sienkiewicz

Tydzień wiedzy o Polsce już od kilku lat jest piękną tradycją naszego gimnazjum. Jest swoistą przedmową obchodów Święta Niepodległości Polski oraz świetną okazją do pogłębiania wiedzy o historii i kulturze swego narodu. Jest to również czas na refleksje o swojej tożsamości narodowej i czas zadumy nad przeszłością.

W tym roku odbywał się w dwóch etapach i zrzeszył w aktywnym działaniu wszystkich bez wyjątku uczniów oraz nauczycieli placówki. Od 20 do 28 października w gimnazjum trwała akcja „Znicz 2016”. W ciągu tygodnia zebraliśmy 306 zniczy, co jest prawie dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym. Znaczy to, że taka akcja jest nam potrzebna i bliska. Uwieńczyła akcję „Znicz” również  tradycyjna już wycieczka edukacyjno-patriotyczna pt. „Hołd Pamięci”.

31 października grupa uczniów klas 5-8 z nauczycielkami Andżełą Dajlidko i Krystyną Karpicz odwiedzili miejsca pamięci rejonu solecznickiego oraz orańskiego. Zapaliliśmy „światełka pamięci” na cmentarzu rodzin Balińskich i Śniadeckich w Jaszunach, na grobach poległych AK-owców z 6 Brygady na cmentarzu parafialnym „Jasna Górka” w Koleśnikach, przy pomniku i mogile zbiorowej w Dubiczach. Pogrzebano tu powstańców z oddziału Ludwika Narbutta, poległych w bitwie stoczonej dn. 5 maja 1863 roku. Zapaliliśmy również znicze w Ejszyszkach przy Krzyżu Pamięci przy kwaterze wojennej na miejscowym cmentarzu, w Butrymańcach na cmentarzu parafialnym na grobach poległych żołnierzy Armii Krajowej, przy Krzyżu Pamięci pomordowanych mieszkańców wsi Koniuchy oraz w Solecznikach na mogiłach żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu parafialnym, pochowanych  tu po ekshumacjach dokonanych w rejonie Dziewieniszek. Pamiętamy! Tylko tyle możemy zrobić, zachowując pamięć o bohaterach narodowych i oddając im hołd. Tym, co walczyli za wolność Naszą i Waszą. Obowiązkiem każdego z nas jest nie tylko zachowanie pamięci o poległych bohaterach, ale również przekazanie jej przyszłym pokoleniom.

Kolejnym etapem tygodnia wiedzy o Polsce były liczne konkursy, pokazy i prezentacje na poszczególnych szczeblach wiekowych klas 0-1, 2-5, 6-8, IG-IIIG. Rok 2016 – Rokiem Henryka Sienkiewicza, więc prawie wszystkie imprezy i przedsięwzięcia dotyczyły życia i twórczości Henryka Sienkiewicza – pisarza noblisty, wielkiego mistrza prozy polskiej. Najmłodsi, czyli uczniowie klas przygotowawczych i klasy pierwszej, poznawali symbole narodowe, oglądali prezentacje filmowe, recytowali wierszyki patriotyczne. Przygotowali wystawę prac plastycznych. Uczniowie klas 2-5 śledzili losy Stasia i Nel, ilustrowali najbardziej ciekawe fragmenty powieści „W pustyni i w puszczy”. Drugoklasiści, zainspirowani fragmentami utworu,  wyszukiwali ciekawostki o słoniach oraz wykonali tematyczne stoisko o zwierzętach zamieszkujących Polskę. Uczniowie klas 2-4 stanęli również do konkursu dyktanda ortograficznego. Piątacy zaś zmagali się w konkursie pt. „Niebezpieczne przygody w Afryce”. 15 listopada, w 100 rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza, uczniowie klas 6-8 przedstawili ciekawostki z życia pisarza w formie prezentacji multimedialnej oraz wygłosili streszczenie noweli „Latarnik”. Gimnazjaliści zmagali się w konkursie wiedzy o życiu i twórczości H. Sienkiewicza. Każda drużyna wykazała się wiedzą i sprytem. 1 miejsce zajęła drużyna klasy IG, 2 miejsce drużyna klasy IIIG, 3 miejce drużyna klasy IIG. To była doskonała okazja do ponownego i bliższego poznania twórczości oraz biografii pisarza.


Cieszę się, że dzięki zaangażowaniu wszystkich nauczycieli oraz uczniów naszego gimnazjum, tydzień wiedzy o Polsce był bardzo treściwy, pożyteczny i ciekawy. Dziękuję za udział, pomoc oraz wspólną pracę uczniom, nauczycielom oraz rodzicom.

Prezes szkolnego koła ZPL Andżeła Dajlidko


2016-11-11

Najlepsza szkoła – Najlepszy Nauczyciel rejonu solecznickiego

8 listopada br. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie zostali nagrodzeni najlepsze szkoły oraz najlepsi nauczyciele szkół polskich na Litwie. Ranking opracowało Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna" na podstawie wyników egzaminów maturalnych oraz rekrutacji na studia wyższe. To już 22. edycja konkursu „Najlepsza szkoła – Najlepszy nauczyciel”. Wśród zwycięzców znalazło się 5 szkół i 22 nauczycieli rejonu solecznickiego. Zgodnie z regulaminem konkursu szkoły-laureatki zostały wyłonione w czterech kategoriach – miasto Wilno, miasto rejonowe, rejon wileński i rejon solecznicki. W tym roku miano najlepszej szkoły uzyskały: Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie, Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu oraz Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach. Warto zaznaczyć, że Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach z zachowało tytuł zwycięzcy z ubiegłorocznego rankingu. Wyróżnienia otrzymały także Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach i Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace oraz Szkoła Podstawowa w Podborzu. Za aktywność pozalekcyjną odznaczono Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach i Gimnazjum w Ejszyszkach.

Na podstawie wyników zdawanych przez uczniów egzaminów wyłoniono także najlepszych nauczycieli. Wśród najlepszych znalazło się 22 nauczycieli rejonu solecznickiego. Wśród nich: Krystyna Turkot (język polski), Janina Bujko (matematyka), Janina Mejłun (język rosyjski), Ingrita Pawłowskaja (chemia), Alicja Bobin (geografia).Podziękowania za pracę i gratulacje nauczycielom oraz dyrektorom placówek oświatowych złożyli mer rejonu Zdzisław Palewicz, wicemer rejonu Jadwiga Sinkiewicz, wicedyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego Beata Pietkiewicz, kierownik wydziału oświaty administracji samorządu rejonu solecznickiego Regina Markiewicz.

Źródło: salcininkai.lt | opublikowane 2016-11-09

2016-11-11

Tydzień wiedzy o Polsce w grupie wczesnoszkolnej

7 - 11 listopada, w grupie wczesnoszkolnej „Krasnoludki” odbył się „Tydzień wiedzy o Polsce”. Projekt ten ma na celu rozbudzenie zainteresowania krajem Polskim i jego symbolami, zrozumienie pojęć: POLSKA, POLAK, JĘZYK POLSKI. Budzenie dumy z faktu bycia Polakami.

Rozpoczęliśmy tydzień od oglądania filmu: „Polak mały”. Wraz z kolegami z zerówki, obejrzeliśmy film o symbolach narodowych Polski. Dzieci zapoznały się z godłem Polski, flagą, wysłuchały hymn narodowy „Mazurek Dąbrowskiego”. Po filmie, utrwaliliśmy wiedzę o symbolach Polski, wyjaśniliśmy znaczenie słowa „hymn”. Dowiedzieliśmy się, kiedy śpiewa się hymn, jaką przyjmujemy postawę podczas słuchania i śpiewania hymnu.We wtorek dzieci słuchały legendę o powstaniu państwa polskiego „O Lechu, Czechu i Rusie”. Na mapie oglądaliśmy, gdzie leży Polska, jej granice, stolicę, większe miasta i rzeki. We środę, po wysłuchaniu wiersza „Katechizm polskiego dziecka”, każdy narysował swój portret z flagą Polski- „Jestem małym Polakiem przedszkolakiem”. Rozmawialiśmy o tym, co znaczy być Polakiem. Czwartek był dniem twórczym: wyklejaliśmy z serwet biało- czerwonych flagę Polski, wykonaliśmy makietę mapy Polski, kolorowaliśmy godło. Wszystkie prace umieściliśmy na stoisku w grupie. Na zakończenie metodą zabawy utrwaliliśmy wiadomości o Polsce. W piątek uczestniczyliśmy we wspólnym świętowaniu w auli gimnazjum.

Wych. grupy wczesnoszkolnej Andżeła Jaskiw

2016-10-28

XXV jubileuszowy konkurs recytatorski im. Adama Mickiewicza „Kresy 2016”

25 października 2016 r. w uroczyście ustrojonej sali Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego odbył się XXV jubileuszowy konkurs recytatorski im. Adama Mickiewicza „Kresy 2016”. Wicemer samorządu rejonu solecznickiego Jadwiga Sinkiewicz przywitała uczestników eliminacji rejonowych oraz nauczycieli i złożyła piękne życzenia z okazji jubileuszowego konkursu, wyraziła nadzieję, że uczestnicy przyniosą zwycięstwo dla rejonu podczas republikańskich eliminacji.

Do konkursu stanęło 48 deklamatorów, którzy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych. Prezentacje konkursowe oceniało jury w składzie: Lilia Kutysz - nauczyciel ekspert języka polskiego, Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, przewodnicząca jury, Leokadia Palewicz, starszy nauczyciel języka polskiego, Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, Wacława Iwanowska - nauczyciel metodyk języka polskiego, Gimnazjum w Ejszyszkach, Alicja Turowska – starszy nauczyciel języka polskiego, Gimnazjum w Ejszyszkach, Krystyna Turkot – starszy nauczyciel języka polskiego, Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach, Walentyna Dulko - nauczyciel metodyk języka polskiego, Gimnazjum im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach, Eliza Paszkiewicz - nauczyciel języka polskiego, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach, Aleksandra Bojarin - starszy nauczyciel języka polskiego, Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace, Jadwiga Bernatowicz, starszy nauczyciel języka polskiego, Szkoła Podstawowa w Małych Solecznikach. Recytację uczestnika komisja oceniała według następujących kryteriów: dobór repertuaru, interpretacja utworów, technika i wyrazistość wymowy, ogólny wyraz artystyczny. Wyłoniono 16 najlepszych, którzy będą reprezentowali rejon solecznicki w finale XXV Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy 2016" 4 listopada w Wilnie. Każdy z uczestników eliminacji rejonowej otrzymał dyplom i nagrodę książkową. Zwycięzcom I miejsc wręczono koperty z nagrodą pieniężną. Nagrody uczestnikom konkursu ufundowali: Administracja samorządu rejonu solecznickiego oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna“ oddział w Solecznikach.

Zwycięzcy i wyróżnieni:

I grupa wiekowa do 12 lat
Wyróżnienie:
Kamil Grygorowicz (Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach, nauczyciel Wioletta Michalkiewicz)

II kategoria wiekowa do 16 lat
II miejsce: Tomasz Pieszko (Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach, nauczyciel Krystyna Turkot)

III kategoria wiekowa od 16 lat 
Wyróżnienie:
Eryk Podolski (Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach, nauczyciel Krystyna Turkot)


Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w Wilnie.

Źródło: salcininkai.lt | opublikowane 2016-10-28

2016-10-25

Podziękowanie

Poniedziałek w szkole nie jest najlepszym dniem tygodnia. Z trudem zabieramy się do nauki, do pracy. Jednak i w poniedziałek można naładować się pozytywną energią, trzeba tylko chcieć. Z wielką przyjemnością dziękuję chłopcom III G i II G klasy za dobry uczynek, który zrobili pomagając Panu Stefanowi w porządkowaniu terytorium szkolnego. Obserwując waszą pracę cieszyłam się że mamy młodzież, która potrafi być ofiarna i bezinteresowna.Flora Edwards powiedziała: "Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, jakie dajemy, zatocza koło i wraca do nas".

Krystyna Karpicz

2016-10-19

Wycieczka do Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie

Uczeń IV klasy gimnazjalnej, zapytany o życiorys wielkiego poety epoki romantyzmu Adama Mickiewicza, na pewno przytoczy wiele ważnych faktów z życia i twórczości naszego Wieszcza. Ale zawsze najbardziej w pamięci utrwala się wiedza poznana w sposób nietradycyjny. Dlatego też 14 października udaliśmy się na wycieczkę do Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie.

Najpierw obejrzeliśmy znajdujące się przy pomniku Adama Mickiewicza płyty granitowe, symbolicznie przedstawiające sceny z III  części „Dziadów”. Zrobiliśmy zdjęcie przy pomniku Mickiewicza, w myślach życząc sobie, aby temat, związany z twórczością wielkiego poety, pojawił się na egzaminie maturalnym nie tylko z języka ojczystego, ale i z litewskiego. Następnie udaliśmy się do muzeum, gdzie dowiedzieliśmy się, że młody Adam w 1822 roku właśnie tu stworzył powieść poetycką „Grażyna”, ukazującą patriotyzm tak wielki, że nakazujący za Ojczyznę oddać nawet życie. Bo właśnie od Mickiewicza, jak podkreślił dyrektor muzeum Rimantas Szalna, z którym mieliśmy zaszczyt obcować, możemy się nauczyć, jak kochać ojczyznę.

Dowiedzieliśmy się też, że chociaż praca nauczyciela nie była przez poetę lubiana, był jednym z najlepszych nauczycieli w prowincjonalnym wówczas, liczącym około 5 tysięcy mieszkańców, Kownie. Podpis Mickiewicza na wydawanych przez dyrekcję uczelni świadectwach znajdował się na zaszczytnym drugim miejscu. Właśnie z Kowna do wileńskiego muzeum trafiły krzesło i stół, przy którym poeta szykował się do lekcji. Jeszcze jeden fotel został przywieziony z Paryża i ofiarowany dla muzeum przez syna Adama Mickiewicza - Władysława. Być może, siedząc w tym fotelu, tęskniący za krajem ojczystym Mickiewicz, układał strofy „Pana Tadeusza”.


Za tak treściwą wycieczkę i możliwość „dotknięcia” miejc, w których się zrodził polski (i litewski- jak zaznaczyl dyrektor muzeum) romantyzm, dziękujemy studentce IV roku filologii polskiej Grecie Dulko oraz nauczycielce języka polskiego Krystynie Turkot.

Uczniowie klasy IV G

2016-10-16

Konkurs recytatorski „Kresy 2016”

„Czar poezji polega na tym, że jest on skrótem myślowym i metaforą, i najczęściej marzeniem jeszcze. (Zbigniew Herbert)

12 października wśród klas 5 – III G. odbyły się w murach Pałacu Balińskich gimnazjalne eliminacje Konkursu Recytatorskiego „Kresy 2016”, w którym wzięło udział 30 uczniów. Młodzi recytatorzy wykazali się poprawną polszczyzną i wyrazistością. Głównym celem konkursu było wyłonienie kandydatów do uczestnictwa w rejonowym konkursie „Kresy 2016”. Młodzi miłośnicy poezji szykowali recytacje wierszy i prozy poetów polskich. Jury miało „trudny orzech do zgryzienia”, gdyż uczniowie pięknie prezentowali przygotowane utwory. Konkurs został uwieńczony wręczeniem dyplomów i nagród książkowych. Wyłoniono 9 laureatów. W zmaganiach recytacji na szczeblu rejonowym nasze gimnazjum będą reprezentować uczniowie: Samanta Zorczenko, Kamil Grygorowicz, Daniel Tumas, Paulina Pieszko, Angelina Bogdan, Tomasz Pieszko, Eryk Podolski, Ewelina Bogdan, Karolina Bogdziewicz.Życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom i trzymamy kciuki!

Nauczycielka języka polskiego Wioletta Michalkiewicz

2016-10-13

Turniej rycerski w Miednikach

1 października słonecznym, sobotnim porankiem uczestnicy kółka historycznego spotkali się przy szkole by wyruszyć na wycieczkę do Miednik często nazywanych Królewskimi. A to dlatego, że swego czasu była to jedna z ulubionych rezydencji króla Kazimierza Jagiellończyka. Później mieszkał w zamku też jego syn, późniejszy święty, Kazimierz.

Najpierw zwiedziliśmy pozostałości średniowiecznego zamku obronnego w Miednikach. Budowla pełniła funkcję bastionu broniącego WKL przed Tatarami i Krzyżakami w XIV w. W odrestaurowanej wieżyczce obejrzeliśmy niewielkie muzeum, prezentujące historię warowni, średniowieczne armaty, pociski z kamieni, zbroję rycerską, broń palną, zestaw srebrnych naczyń, a także trofea myśliwskie pierwszego prezydenta odrodzonej Litwy - Algirdasa Brazauskasa.

Następnie byliśmy świadkami turnieju rycerskiego. Każdy mógł wybrać swojego faworyta i kibicować mu. Walka wyglądała dość prawdziwie. Chłopcy mogli przekonać się, że bycie  rycerzem w średniowieczu nie było łatwą sprawą. Komu sceny walki były nie do gustu, ten mógł oglądać jazdę konną księcia z księżną. Mieliśmy także możliwość zapoznania się ze średniowiecznymi rzemiosłami.


Za ciekawie spędzony czas i za wiele wrażeń dzieci podziękowały w szczególny sposób dla kierowcy busika pana Walerego, który zrezygnował z wolnego dnia, by sprawić młodym historykom tyle radości.

Nauczycielka historii Krystyna Karpicz

2016-10-11

Lekcja historii w pałacu Balińskich

Historia - nowy przedmiot w piątej klasie. Dla wielu to dość trudna nauka. Dlatego bardzo ważne jest zaciekawić uczniów przeszłością od pierwszych spotkań. Od kilku lat rozpoczynamy kurs historii od poznania historii Małej Ojczyzny-Jaszun. Uczniowie dowiadują się, kiedy powstało nasze miasteczko. Kto był właścicielem Jaszun od najdawniejszych czasów do 1939 r. Kto lubił gościć w pałacu jaszuńskim. I wiele innych ciekawych rzeczy. Szkoda byłoby nie wykorzystać tak pięknej okazji do zwiedzenia odnowionego pałacu.Dlatego 29 września uczniowie 5 klasy udali się na lekcję historii do dworku Balińskich i Śniadeckich by utrwalić i pogłębić zdobytą na lekcjach wiedzę. Co innego słuchać nauczycielki na lekcji, a co innego spacerować po salach, wczuwając się w atmosferę XIX wiecznego dworku. Dyrektor pałacu –Kazimierz Karpicz zapoznał piątaków z ekspozycjami muzealnymi, opowiedział o drzewie genealogicznym Balińskich, pokazał zebrane zdjęcia. Uczniowie z zaciekawwieniem słuchali, dzielili się  posiadanymi wiadomościami, zadawali pytania. Zajęcie przeleciało w oka mgnieniu. Po podziękowaniu, w dobrym nastroju wróciliśmy do szkoły.

Nauczycielka historii Krystyna Karpicz

2016-10-07

Upamiętnienie ofiar Holokaustu

Dopóki ich wspominamy
Oni jeszcze są żywi
Dopóki myśli się o nich i cierpi
Dopóki nie milczy się i nie godzi z losem –
Na przekór i pomimo lat!
Ubiegły tydzień minął pod hasłem pamięci o ofiarach Holokaustu. Na zajęciach z obywatelstwa uczniowie I i II G klasy zapoznali się z tragicznym losem 575 Żydów z Jaszun i okolicznych miejscowości. Usłyszeli opowiadanie o Marii i Antonim Kruminisach -Łozowskich ze st. Jaszuny, którzy za uratowanie małej Żydóweczki Racheli Varejes zostali odznaczeni tytułem „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” przez Instytut Pamięci Yad Vashem.

23 września gimnazjaliści wzięli udział w akcji obywatelskiej „Tu leżą nasi”. Przeszli trasą Marszu Śmierci od pałacu Balińskich do miejsca masowej zagłady Żydów w Lenkiszkach. W ten sposób uczestnicy oddali hołd Żydom, którzy 25 wrześniu 1941 roku zostali rostrzelani tylko za to, że byli Żydami. Współorganizatorem akcji był dyrektor pałacu Balińskich - Kazimierz Karpicz. Razem z nami szła dziennikarka Aurelija Arlauskienė. W Lenkiszkach dołączyła starosta Jaszun Zofia Griaznowa i in. Uczniowie przynieśli na miejce zagłady kamienie z imionami i nazwiskami pomordowanych . O godzinie 17 - ej razem z całą Litwą wysłuchali modlitwy - Psalmu 125 ,,Bóg ostoją Izraela". Wśród cichutko szumiących drzew, śpiew stał się podobny do płaczu, wołania o pamięć. Zaduma, żal i wzruszenie panowało wśród zgromadzonych.

 Ciszę przerwało wymienienie 265 znanych nazwisk zamordowanych w tym miejscu, które odczytały: Ela Wojtukowicz, Karolina Bogdziewicz, Jowita Trybocka i Ewelina Komolubo. Pomimo smutnego nastroju, młodzież czuła satysfakcję z tego, że przyszła do Lenkiszek by przypomnieć o ofiarach nazizmu.
26 września gimnazjaliści zwiedzili jeszcze jedno miejsce masowej zagłady- podwileńskie Ponary, gdzie zginęło 100 tysięcy obywateli II Rzeczypospolitej. Wśród pomordowanych większość stanowili Żydzi, ale byli też Polacy. Następnie wszyscy zgromadzili się  przy krzyżu w kwaterze polskiej, by wspólnie pomodlić się za ofiary holokaustu. Prosić Najwyższego, by nigdy więcej nie powtórzyła sie podobna tragedia. Obchody zorganizowało Stowarzyszenie Rodzin Ponarskim z Gdańska wspólnie z szeregiem instytucji z Polski i Litwy.

Tego samego dnia uczniowie uczestniczyli w Domu Kultury Polskiej w Wilnie w konferencji „Zbrodnia Ponarska- tragiczna konsekwencja okupacji Wileńszczyzny”. Wysłuchali wystąpień dr. hab. Jarosława Wołkonowskiego, Ruty Vanagaitė- autorki książki „Mūsiškiai”, Jaszy Markasa Zingerisa - dyrektora Państwowego Muzeum Żydowskiego im. Gaona w Wilnie. Poszerzyli swoją wiedzę o zbrodni ponarskiej.

Najważniejszym celem imprez upamiętniających wydarzenia sprzed 70 laty bylo pokonanie obojętności, że to nas nie dotyczy, że to dawno było it.p. Gdyż obojętność była jedną z głównych przesłanek, które pozwoliły dokonać Holokaustu.

Nauczycielka historii Krystyna Karpicz

2016-10-06

Dzień Nauczyciela

5 października w gimnazjum im. M. Balińskiego odbyło się coroczne święto Dnia Nauczyciela, podczas którego szanowna dyrekcja szkolna, drodzy nauczyciele i wychowawcy mieli okazję nieco rozluźnić się i obejrzeć uroczysty koncert zorganizowany przez IVG klasę. Maturzyści obdarzyli kochanych nauczycieli uśmiechami, tańcami, śpiewem i, oczywiście, scenkami z życia szkolnego. W auli panowała ciepła, przyjemna i świąteczna atmosfera, a nauczyciele zostali obdarzeni kwiatami na znak wdzięczności za ich ogromne serca, wytrwałość i łagodność. IIIG klasa również przyczyniła się do budowania nadzwyczaj miłego Dnia Nauczyciela: zamieniła naszych szkolnych bohaterów podczas lekcji.

Klasa IV G

2016-09-23

Wystawa i film

19 września uczniowie I G i III G klasy naszego gimnazjum wzięli udział w otwarciu wystawy "Chrzest 966. U źródeł Polski'' w Centrum Kultury w Solecznikach. Wystawa stworzona została przez pracowników Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz uczniów, wolontariuszy z I LO im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Ekspozycja przedstawia przyczyny, przebieg i znaczenie chrztu ziem polskich, który rozpoczął w 966 roku Mieszko I.


Po przypomnieniu faktów historycznych, związanych z początkiem chrystianizacji ziem polskich, młodzież gimnazjalna miała okazję obejrzeć fabularyzowany film dokumentalny "Krzyż i korona". Reżyser Zdzisław Cozac przedstawił w filmie Państwo Polskie za czasów pierwszych Piastów. Bogaty w komputerowe animacje i wierne odtworzenie średniowiecznej rzeczywistości, rekonstrukcje piastowskich grodów, bitew i życia codziennego świty Mieszka pozwoliło poczuć atmosferę sprzed tysiąca lat. Otwarcie wystawy zaszczycili swoją obecnością ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński, mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński. W przemówieniu ambasador podkreślił rolę chrześcijaństwa w rozwoju kultury polskiej. Wiara nie w jednym okresie historycznym pomagała Polakom wytrwać, zwyciężać, zachować swą tożsamość narodową. Projekcja filmu i wystawa zostały zorganizowane z okazji 1050 Rocznicy chrztu Polski. Gimnazjaliści mieli możliwość pogłębić wiedzę z historii Polski i ciekawie spędzić popołudnie.

Nauczycielka historii Krystyna Karpicz

2016-09-08

"Quo vadis" w pałacu Balińskich w Jaszunach

Pieśń "Co ma przeminąć, to przeminie" w wykonaniu Michała Bajora zainaugurowała w sobotę, 3 września, Narodowe Czytanie powieści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza w pałacu w Jaszunach. "Tak się złożyło, że Gimnazjum im. Michała Balińskiego i pałac Balińskich - te dwa lokalne ośrodki kultury - uczestniczą w ogólnokrajowej akcji polskiej. Akcji, która odbywa się również poza granicami Polski - tam, gdzie są przedstawiciele narodu polskiego" - powiedział, rozpoczynając uroczystość dyrektor Zespołu Pałacowo-Dworskiego w Jaszunach Kazimierz Karpicz.

"Musimy być dumni, że należymy do wielkiego narodu. Musimy być dumni z tego, że mamy prawo mówić, że to jest nasza, wielka literatura" - podkreślił.

Jak powiedziała wicedyrektor Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach Andżeła Dajlidko, gimnazjum od dłuższego czasu przymierzało się do udziału w Narodowym Czytaniu, aż w końcu się odważyło. "Cieszę się, że zgłosiliśmy się do tej akcji, że zostaliśmy przyjęci. Głównym i przewodnim celem tej inicjatywy jest promowanie pięknej i bogatej literatury polskiej oraz czytelnictwa - tego akurat, czego nam wszystkim dzisiaj brakuje. Trochę za mało czytamy, a młodzież za mało poznaje naszą literaturę. Myślę, że akcja ta zmieni nieco tę sytuację" - powiedziała.

Specjalnie na tegoroczną edycję Narodowego Czytania powieści "Quo vadis" - dwanaście spójnych odcinków - przygotował krytyk literacki i literaturoznawca Tomasz Burek.

Do czytania w jaszuńskim pałacu wybrano następujące: "Petroniusz obudził się koło południa", "Winicjusz, Ligia - odcienie miłości" oraz "Krzyżowy las". Dlaczego te? "Pierwszy fragment wybraliśmy dlatego, że jest to część wprowadzająca, drugi - ze względu na młodzież. Temat miłości w "Quo vadis" jest opisany w piękny, poruszający sposób, może wiele nauczyć. Jestem pewna, że młodzież przez to zaciekawi się powieścią" - powiedziała A. Dajlidko. "Trzecią część - «Krzyżowy las» - wybraliśmy, chcąc nawiązać do obchodzonej w tym roku 1050. rocznicy chrztu Polski" - podkreśliła natomiast nauczycielka historii w Gimnazjum im. M. Balińskiego Krystyna Karpicz.

"Quo vadis" w Jaszunach czytali wychowankowie, absolwenci, nauczyciele gimnazjum, a także mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, który pogratulował administracji i wychowankom gimnazjum udziału w tej wielkiej literackiej i patriotycznej akcji."Przede wszystkim macie zaszczyt jako społeczność Jaszun i jako gimnazjum, że uczestniczycie w Narodowym Czytaniu. Nie ogólnokrajowym - polskim, czy litewskim, ale narodowym. To znaczy, że poprzez tę akcję, czytając, łączymy się z Polakami na całym świecie" - powiedział.

"Czytamy dzisiaj powieść laureata literackiej Nagrody Nobla. Tworzył w czasach, kiedy były zabory, kiedy były wielkie trudności. Pisał ku pokrzepieniu serc: że trzeba żyć, trzeba wierzyć, trzeba iść do przodu. Wszystko to jest aktualne również dzisiaj" - podkreślił mer.

Do Narodowego Czytania "Quo vadis" dołączył w sobotę, 3 września, również Polski Teatr w Wilnie. Czytanie fragmentów powieści odbyło się w siedzibie teatru w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a w rok później "Trylogii" Henryka Sienkiewicza. W 2015 r. Polacy wspólnie czytali "Lalkę" Bolesława Prusa.

Źródło: wilnoteka.lt | opublikowane 2016-09-07

2016-09-01

Pierwszy dzwonek zabrzmiał w Jaszunach

Uroczystość pierwszego dzwonka odbyła się pierwszego września w Gimnazjum im. Balińskiego w Jaszunach w rejonie solecznickim. Uczniowie klasy 12. za rączki wprowadzili do szkolnej sali swych najmłodszych kolegów na uroczysty apel. Po skończonej uroczystości z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców oraz przedstawicieli władz samorządowych w kościele pw. św. Anny odbyła się Msza św. w intencji dobrego roku szkolnego. Na apel z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego stawiło się 259 uczniów — bo tylu ich liczy szkoła w tym roku. Gimnazjum się rozrasta. Jeszcze w ubiegłym roku uczyło się tu 240 uczniów. Dyrekcję cieszy zwłaszcza młody narybek, gdyż w klasie pierwszej w tym roku rozpocznie naukę 22 najmłodszych. Jeszcze 29 maluchów rozpocznie swą edukację w dwóch grupach zerówki. Społeczność szkolną oraz gości przywitał pełniący obowiązki dyrektora gimnazjum Józef Jankowski, odpytując każdą kolejną klasę z obecności na apelu, na co uczniowie wołali gromkim „Jesteśmy!”.


— Miło was witać w zwiększonym składzie. Miło wiedzieć, że osiągacie sukcesy, którymi chwalimy się nieustannie na ekranach naszych szkolnych telewizorów w korytarzach. Życzę wspaniałych wrażeń w zdobywaniu wiedzy, a nauczycielom wytrwałości w przekazywaniu wiedzy naszym uczniom — mówił Józef Jankowski.

Życzenia składali również goście. Starosta gminy Jaszuny Zofia Griaznowa cieszyła się, że zachowywane są tradycje zaszczepione przez poprzedniego dyrektora Kazimierza Karpicza, który przekazał szkołę w pięknym stanie i na dobrym poziomie. Na święto przybyli również kurator gimnazjum w samorządzie rejonu solecznickiego Henryk Danulewicz oraz główny prawnik samorządu rejonu solecznickiego Iwona Godowszczikowa (tak na marginesie — była uczennica szkoły w Jaszunach).

— Spotykamy nowy rok szkolny optymistycznie, choć cieniem kładą się na przykład takie sytuacje, kiedy w ostatniej chwili, już po radzie pedagogicznej zaznajamiającej nauczycieli z planem nauczania, przed początkiem roku szkolnego, 29 sierpnia, nadszedł list z Ministerstwa Oświaty i Nauki. Zawiera on informację, że minister oświaty wydał poprawki do planu nauczania i w przyśpieszonym trybie musimy od nowa wnosić jakieś kolejne zmiany w planach — mówił w rozmowie z „Kurierem” Józef Jankowski. W tegorocznym ogólnokrajowym rankingu szkół sporządzonym przez tygodnik „Veidas” spośród 346 gimnazjów na Litwie Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach uplasowało się w pierwszej setce najlepszych szkół — na 99. pozycji.

— Szkoła jest naprawdę na dobrym poziomie. Mówią o tym wyniki. Maturzyści złożyli pomyślnie egzaminy. Spośród 26 abiturientów 20 dostało się na studia wyższe, 10 osób trafiło na uniwersytety, 10 do kolegiów, 3 osoby do szkół technicznych, 3 osoby pracują — cieszył się dyrektor.

Uczniowie z „Balińskiego” aktywnie uczestniczą w olimpiadach i konkursach, lista laureatów jest naprawdę długa, zaś coroczna delegacja uczniów, która na zaproszenie mera udaje się na uroczystość nagrodzenia najlepszych uczniów, jest naprawdę liczna

— Początek roku jest zazwyczaj trudny, pracy jest wiele, ale z optymizmem patrzymy w przyszłość. Najbardziej cieszy to, że wyniki nauczania są coraz lepsze, a z każdym rokiem przybywa nam laureatów konkursów i olimpiad. Perspektywy mamy dobre, dzieci chętnie uczestniczą w olimpiadach, osiągają dobre wyniki, a my ze swej strony staramy się zapewnić im warunki do dobrej nauki — podsumował Józef Jankowski.

Źródło: kurierwilenski.lt | opublikowane 2016-09-01

 < 17 16 15 14 13 12 11 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 >