Get Adobe Flash player

Kontakty

               

  • Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach
  • Kod gimnazjum:  291417190
  • Adres: ul. M. Balińskiego 16,  LT-17249 Jaszuny,                     r. Solecznicki, Litwa
  • Telefon: + 370 380 35118
  • E-mail:

 balinskio.gimnazija@etanetas.lt 

Rozkład dzwonków
            1 l.     08:00 - 08:45

            2 l.     08:55 - 09:40

            3 l.     09:50 - 10:35

            4 l.     10:55 - 11:40

            5 l.     12:00 - 12:45

            6 l.     12:55 - 13:40

            7 l.     13:50 - 14:35

            8 l.     14:45 - 15:30­

Linki


   

  


  • Strona odnowiona:


Aktualności

  8 

2017-05-17

Wycieczka na Żmudź

Niezadługo kończy się rok szkolny - okres żmudnej pracy i dla uczniów, i dla nauczycieli. Czas na podsumowanie wyników. Liczą sie nie tylko oceny w dzienniczku i zdobyta wiedza na lekcji. Ważniejsze jest doskonalenie nawyków pokonywania trudności, praca ponad program, doskonalenie umiejętności rywalizacji, kształtowanie odpowiedzialności za siebie i za swoje czyny. Wielu uczniów naszego gimnazjum w b.r. szkolnym brało czynny udział w różnorodnych konkursach, projektach, olimpiadach przedmiotowych na szczeblu szkolnym, rejonowym, republikańskim, a nawet międzynarodowym. Każdy z uczestników odniósł sukces i ten co zdobył czołowe miejsce i ten, któremu nie udało się go zdobyć. W tej sytuacji są ważniejsze nowe doświadczenia niż miejsce. Dla wielu sukcesem jest samo podejście do konkursu. Nauczyciel i rodzice muszą to docenić. Właśnie w trakcie takich rozważań wpadłyśmy z p. Łucją Mickiewicz-Ozarowską na pomysł zorganizowania dla najbardziej aktywnych i pracowitych uczniów wycieczki na zakończenie roku. Na szczęście nie było problemu z wypełnieniem 52-u miejscowego autokaru, gdyż w szkole nie brakuje starannych uczniów. P. Aurelia Arlauskienė zaproponowała nam zupełnie nieznaną trasę - wyjazd na Żmudź. A dlaczego Żmudź? Bo o niej mówiliśmy na lekcji historii i języka litewskiego. Postanowiliśmy poznać ją bliżej, dowiedzieć się o niej więcej no i oczywiście pokazać ją naszym najlepszym uczniom. Jesteśmy wdzięczni dyrekcji szkoły za poparcie naszego pomysłu. I nie zawiedliśmy się. Opłaciło się. Program wycieczki był treściwy. Po drodze do Szydłowa (Šiluva) obejrzeliśmy najdłuższy (599 m) i najwyższy (42 m) na Litwie most kolejowy w Lidowianach (Lyduvėnai), który został zbudowany przez Niemców w czasie I - ej wojny światowej. Lidowiany w XVI w. należały do słynnego rodu Chodkiewiczów.

Drugim przystankiem było słynne miasteczko maryjne - Szydłowo (Šiluva), znane przede wszystkim jako miejsce objawienia Matki Bożej, do której z modlitwą i prośbami przybywają pielgrzymi z całej Litwy. Miasto nazywane było niegdyś Żmudzką Częstochową, a obecnie określane jest jako Żmudzkie Lourdes. Na początku XVII w.  miejscowym dzieciom pasącym bydło ukazała się obok wielkiego kamienia płacząca kobieta z dzieciątkiem na ramieniu, której łzy spływały na ów kamień, gdyż w miejscu tym niegdyś czczono jej syna, a obecnie są tylko pola gdzie sieje się zboże. Po tym wszystkim postać nagle zniknęła. Przeprowadzone dochodzenie wykazało, że niespełna 80 lat temu w miejscu objawienia znajdował się niewielki kościółek, który z powodu przejścia większości miejscowej ludności na kalwinizm został zlikwidowany. Pod kamieniem znaleziono także zakopaną skrzynię z pozostałościami dawnej świątyni i obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W miejscu objawienia została wzniesiona drewniana kaplica, którą kilkakrotnie przebudowywano. W 1786 r. poświęcono nowy kościół - obecną bazylikę. Wewnątrz bazyliki mieści się cudowny kamień oraz ustawiony na kolumnie sprowadzony z Londynu w XVIII wieku posąg Matki Boskiej. W 1993 roku Szydłowo odwiedził będący w trakcie swojej pielgrzymki po Litwie papież Jan Paweł II.

Następnie zapoznaliśmy się w skrócie z historią klasztoru bernardyńskiego w Cytowianach (Tytuvėnai). Stanowi on jeden z najpiękniejszych zabytków Żmudzi. W skład całego kompleksu wchodzą: bazylika pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, Kaplica Męki Pańskiej, Droga Krzyżowa oraz budynki mieszkalne z celami zakonników. Obecnie w klasztorze mieszka tylko proboszcz, który pobłogosławił nas przez otwarte okno. Czas zwiedzania mieliśmy ograniczony, chociaż wielu chciało zostać tam na dłużej, by móc na spokojnie pozwiedzać, a może w ciszy sobie porozmyślać czy się pomodlić. Podganiani przez naszą przewodniczkę udaliśmy się do miasteczka Kielmy (Kelmė). Po drodze zrozumieliśmy, dlaczego p. Aurelia tak śpieszyła do kolejnej miejscowości. Kielmy- rodzinne miasteczko p. Aurelii. Słuchając opowiadań o nim, dał się odczuć wielki sentyment i miłość do ojczystych stron. Dziękujemy p. Aurelii za tą lekcję patriotyzmu i element wychowania postawy obywatelskiej. Był to dla wszystkich wspaniały przykład jak trzeba kochać swój dom i ojczyste strony. Kielmy położone są na lewym brzegu rzeki Krożenty (Kražantė). Miasto upiększa okazała rezydencja dworu w Kielmach. Obecnie mieści się tu muzeum. Ekspozycje są urządzone w trzech budynkach: we dworze, bramie i spichlerzu. Zespół pałacowy w Kielmach (XVIII w.) – chroniony przez państwo jako rzadka rezydencja prowincji litewskiej w stylu barokowym. Do dnia dzisiejszego zachował się tu najstarszy litewski spichlerz (1716 r.), który został przygotowany do potrzeb turystycznych jak rownież zajęć edukacyjnych. Tu największym zaciekawieniem tematu wykazał się p. Kazimierz, ponieważ czeka go renowacja jaszuńskiego spichlerza (świrna). Ponad 300 lat dwór należał do bojarów polskiego pochodzenia - Grużewskich. W Kielmach rozpoczęło się powstanie listopadowe na Litwie przeciwko carskiej Rosji. Można zaliczyć te opowiadania za lekcję historii o Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dodatkową atrakcją dla młodzieży szkolnej były zajęcia o tematyce indiańskiej. Gimnazjaliści dowiedzieli się o tradycjach Indian, ich ubiorze, mogli postrzelać z łuku i skosztować indiańskiej herbaty.

Ostatnim punktem zwiedzania były Kroże (Kražiai) – najbardziej znacząca miejscowość historyczna na Żmudzi, jedna z najstarszych miejscowości na Litwie. Nazywano je „Atenami Żmudzkimi”. Przez kilka dziesięcioleci było to centrum katolicyzmu, nauki, polityki. Cenności historyczne stanowią: renesansowy budynek kolegium (początek XVII w.) oraz zespół kościoła (XVIII–XIX w.). Od XVII w. Kroże słynne były jako litewskie centrum oświaty: działało kolegium, gimnazjum. Tu uczyły się i pracowały słynne osoby, wykładali słynni profesorowie Maciej Kazimierz Sarbiewski, Kazimierz Wijuk-Kojełowicz i in. Obecnie w odrestaurowanym Kolegium w Krożach mieści się Muzeum Etnograficzne, organizowane są konferencje, działa centrum informacji turystycznej. Nieopodal – słynny kościół w Krożach (Kražiai), gdzie miała miejsce tzw. rzeź kroska… Ukaz carski z 1891 r. ogłaszał kasatę klasztoru benedyktynek i przeniesienie ich do Kowna. Władze postanowiły zamienić ich kościół przyklasztorny na cerkiew prawosławną; protesty miejscowej ludności nie skutkowały. Zaostrzenie sytuacji nastąpiło jesienią dwa lata później, kiedy władze zdecydowały wywieźć wyposażenie tej katolickiej świątyni. Nastąpiła wtedy trwająca ponad miesiąc blokada jej przez wiernych, czemu towarzyszyło bicie w dzwony i bębny. Wreszcie, 19 listopada gubernator kowieński Klingenberg wezwał z pobliskich Worń (Varniai) 3 sotnie kozaków, którzy zaatakowali broniących kościoła. Zginęło 9 osób, rannych zostało 50, licznych aresztowano. Wydarzenie to przeszło do historii jako „rzeź kroska” i zostało w pamięci do dziś. Był to kolejny przykład młodemu pokoleniu jak trzeba bronić swej wiary.

Po całym dniu zwiedzania rozwiały się wszelakie wątpliwości co do znaczenia poznawczych wycieczek i wybranej trasy. Możliwość usłyszenia informacji i jednocześnie obejrzenia objektu zostaje w pamięci stanowczo dłużej niż zwykły wykład.


Pełni wrażeń, trochę zmęczeni, wsiedliśmy do autokaru i wyruszyliśmy do domu. W czasie powrotu miały miejsce wzajemne podziękowania za wspólnie i treściwie spędzony czas. Jedni zmęczeni drzemali, drudzy radośnie śpiewali, trzeci starali się poukładać w głowie zdobyte wiadomości, a czwarci układali nowe szlaki do zwiedzania naszej pięknej Litwy.

Nauczycielka historii, Krystyna Karpicz

2017-05-14

Miniolimpiada Języka Polskiego dla uczniów klas VIII

11 maja b.r. odbyła się VI Miniolimpiada Języka Polskiego na Litwie dla uczniów klas VIII. W konkursie uczestniczyło 38 uczniów z polskich szkół rejonu wileńskiego, solecznickiego, trockiego i Wilna.

Pomysłodawcą sprawdzianu z języka polskiego jest Stowarzyszenie Polonistów na Litwie, które już po raz szósty organizuje zmagania dla młodzieży. Każdego roku miniolimpiada odbywa się w innej szkole. W tym roku przedsięwzięcie odbyło się w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach.

Dostrzec prawdziwe piękno tekstu polskiego wśród uczniów klas VIII próbowały dwie uczennice naszego gimnazjum: Paulina Pieszko i Wioleta Kozyrewskaja. Najlepiej podczas zmagań konkursowych wypadła Paulina Pieszko, która jedyna ze wszystkich szkół rejonu solecznickiego otrzymała nagrodę i wyróżnienie.


Gratulujemy sukcesu!

Nauczycielka języka polskiego Wioletta Michalkiewicz.

2017-05-05

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Ziemia Święta jest to ziemia niezwykła, bo na niej pozostały ślady naszego Zbawiciela - Chrystusa. To tu się urodził, tu nauczał, przyjął swą męczeńską śmierć i zmartwychwstał. Każdy chrześcijanin marzy zwiedzić to miejsce. Właśnie dlatego my, uczniowie klasy IV G Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach, niezmiernie się cieszymy, iż mieliśmy taką możliwość. Od 22 do 29 kwietnia przeżyliśmy siedem niezapomnianych dni na Ziemi Izraelskiej.

Podczas pobytu zwiedziliśmy zarówno wiele miejsc religijnych jak i wypoczynkowych. Modliliśmy się w Bazylice Narodzenia Chrystusa w Betlejem, zwiedziliśmy miasto Heroda Wielkiego wraz z ruinami teatru i akweduktu rzymskiego w Cezarei Nadmorskiej i Hajfę w Nazarecie. Będąc w Tyberiadzie, nie mogliśmy nie odwiedzić Tabghi – miejsca rozmnożenia chleba i ryb. Przejeżdżaliśmy łodzią przez ciche, łągodne jezioro Genezaret. W dniu czwartym czekało na nas odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego w rzece Jordan, które niewątpliwie na zawsze utkwi nam w pamięci. Podziwialiśmy również piękno Góry, na której dokonało się przemienienie, czyli Góry Tabor. Nie ominęliśmy też miejsca zdrady Jezusa – Ogrodu Oliwnego. Odwiedzenie Bazyliki Zaśnięcia Matki Bożej, miejsca Ostatniej Wieczerzy, Bazyliki Grobu Chrystusa, przeżycie Drogi Krzyżowej przyczyniło się do pogłębienia naszej wiary i umocnienia się w duchu.

Do zwiedzonych przez nas miejsc wypoczynkowych należy przede wszystkim Morze Martwe, Pustynia Judzka, wybrzeże Morza Śródziemnego. Cieszymy się, że przez całych siedem dni dopisywała nam wspaniała pogoda i świeciło promieniujące ciepłem słońce.


Za tak niezwykłą i udaną pielgrzymkę pragniemy złożyć najcieplejsze słowa dziękczynności  szanownym opiekunkom, nauczycielkom naszego gimnazjum - pani Jolancie Pietraszun oraz pani Edycie Basiul. Dziękujemy Paniom za troskę i ciepłe uśmiechy, którymi nas darzyły na co dzień. Serdecznie dziękujemy też szanownemu ks. Piotrowi Nowickiemu i Siostrze Lucynie za ogromną pasję, z jaką oprowadzali nas po tych najcudowniejszych zakątkach Ziemi Świętej, za wyrozumiałość i życzliwość. Wycieczka ta jednak nie byłaby możliwa, gdyby nie hojność wieloletniego przyjaciela i sponsora naszego gimnazjum pana Jerzego Borkowskiego. Dlatego też w imieniu całej klasy IV G oraz opiekunów kierujemy wyrazy szacunku oraz podziękowania Państwu Jerzemu i Irenie Borkowskim, bo to właśnie dzięki Państwu mogliśmy dotknąć miejsc tak ściśle związanych z naszą wiarą, mogliśmy zrozumieć, że być chrześcijaninem - to mieć Boga w duszy.

IV G klasa

2017-04-21

Rejonowy konkurs ortograficzny „MAŁY MISTRZ ORTOGRAFII”

20 kwietnia w Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach odbył się rejonowy konkurs ortograficzny „MAŁY MISTRZ ORTOGRAFII” dla uczniów klas początkowych. Konkurs  został zorganizowany po raz pierwszy, jest on swoistym uwieńczeniem całorocznej pracy nauczycieli oraz uczniów, ponieważ rok szkolny dobiega końca. Celem konkursu - szerzenie poprawnej pisowni i zgłębianie tajników polskiej, jakże skomplikowanej, ortografii.

Trzecioklasiści z Gimnazjum Jana  Śniadeckiego w Solecznikach, Gimnazjum w Ejszyszkach, Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace, Szkoły Podstawowej w Dajnowie, Gimnazjum im. P. Ks. Brzostowskiego w Turgielach oraz Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach spotkali się aby wypróbować swoje umiejętności oraz wiedzę pisząc dyktando. Startujący zmagali się z tekstem o kaczce krzyżówce, w którym znalazły się takie wyrazy jak: trzcina, najpospolitszą, gnieżdżą się.

Komisja, sprawdzająca prace uczniów, oceniła poziom umiejętności  oraz staranność pisania uczestników i wyłoniła zwycięzców. Za najlepsze uznano prace Diany Jasielonis ze Szkoły Podstawowej w Dajnowie (nauczycielka Mariola Antul) oraz Melity Titko z Gimnazjum w Ejszyszkach (nauczycielka Janina Miszkinis). Drugie miejsce zdobyli Oliwia Szarkowska z Gimnazjum Jana Śniadeckiego w Solecznikach (nauczycielka Łucja Dudojć), Gabriel Pietraszun z Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach (nauczycielka Andżeła Dajlidko) oraz Dominika Dzierkacz z Gimnazjum w Ejszyszkach (nauczycielka  Jadwiga Leonowicz). Trzecie miejsce - Daniele Jurgo z Gimnazjum Jana Śniadeckiego w Solecznikach (nauczycielka Łucja Dudojć) oraz Paulina Baranowska z Gimnazjum im. P. Ks. Brzostowskiego w Turgielach (nauczycielka Alicja Staszewskaja).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody w postaci książek, notesów,  zestawów kolorowych ołówków, piór i długopisów z logotypem naszej placówki. Nie zapomniano również o nauczycielach, którzy przygotowali uczniów do udziału w konkursie, nagradzając ich poświęcenie dyplomami. Słowa wdzięczności należy również skierować do pań od nauczania początkowego Gimnazjum im. M. Balińskiego za czynny udział w organizowaniu konkursu. Ważnym elementem przedsięwzięcia była zorganizowana dla uczestników konkursu i przybyłych nauczycieli wycieczka poznawcza do pałacu Balińskich, która dodała pozytywnych wrażeń oraz wzbogaciła wiedzę gości o naszej okolicy. Słowa podziękowania za pomoc w zorganizowaniu wycieczki kierujemy do dyrektora pałacu, Pana Kazimierza Karpicza.


Wszystkim uczestnikom i nauczycielom gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów oraz z niecierpliwością oczekujemy kolejnego „Małego Mistrza Ortografii”.

Andżeła Dajlidko

2017-04-12

Rejonowa olimpiada matematyczna

11 kwietnia w Gimnazjum w Ejszyszkach odbyła się tradycyjna od wielu lat olimpiada matematyczna skierowana do uczniów klas czwartych nauczania początkowego. Celem olimpiady – rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas początkowych.

Czwartoklasiści Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach od wielu lat uczestniczą w zmaganiach matematycznych. Tego roku gimnazjum reprezentowali Anna Borkowska, Waldemaras Klimas, Adriana Kuleszowajtie, Tomas Michalcewiczius, Gabriela Simonowicz. Rywalizacja była wielka, ale nasi uczniowie po raz kolejny  są wśród laureatów.


I miejsce zdobył Tomas Michalcewiczius, uczeń klasy 4 Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach, nauczycielka Jolanta Pietraszun.

Serdecznie gratulujemy zwycięstwa!

Andżeła Dajlidko

2017-03-25

Rejonowy konkurs „Pokochaj polską mowę“

24 marca uczniowie klasy 4 naszego gimnazjum już po raz trzeci wzięli udział w rejonowym konkursie „Pokochaj polską mowę”, który tradycyjnie organizuje Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace. Uczniowie rozwiązywali test w ciągu 1 godziny, za który mogli uzyskać 38 punktów. Zadania konkursowe składały się z dwóch części: językowej oraz czytania tekstu ze zrozumieniem, które były niełatwe i wymagały posiadania dobrej wiedzy. W zmaganiach językowych brali udział uczniowie z Gimnazjum w Pogirach, Gimnazjum im. św. S. Kostki w Podbrzeziu, Szkoły Podstawowej w Szumsku, Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach, Szkoły Podstawowej  im. św. F. Kowalskiej w Rzeszy, Gimnazjum w Ejszyszkach, Gimnazjum w Mickunach, Gimnazjum im. J. Śniadeckiego  w Solecznikach, Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace, Szkoły-przedszkola ,,Malowany Latawiec” w Wojdatach, Gimnazjum im. L. Narbutta w Koleśnikach, Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach.


Naszym uczniom udało się osiągnąć wysokie wyniki:

I miejsce -Anna Barkowska, Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach, naucz. Jolanta Petraszun;

II miejsce - Tomas Michalcewiczius, Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach, naucz. Jolanta Petraszun.

Gratulujemy Zwycięzcom oraz P. Jolancie Pietraszun!

Andżeła Dajlidko

2017-03-20

Nasi wśród laureatów Olimpiady Literatury Języka Polskiego

Alina Turkot z Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach (nauczycielka Krystyna Turkot) została laureatką nagrody III stopnia, a Daniel Bogdziewicz z Gimnazjum w Ejszyszkach (nauczycielka Wacława Iwanowska) i Saulius Andrukonis z Gimnazjum w Ejszyszkach (nauczycielka Wacława Iwanowska) otrzymali wyróżnienia 28. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Litwie.

W Olimpiadzie, która odbyła się w dn. 15 i 17 marca w Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole, uczestniczyło 24 uczniów ze szkół wileńskich, z rejonów: wileńskiego, solecznickiego, trockiego i święciańskiego. Pierwszego dnia zmagań uczniowie pisali rozprawki, drugiego zaprezentowali ustne wypowiedzi na tematy dotyczące historii literatury i językoznawstwa.


Wyniki Olimpiady zostały ogłoszone dzisiaj. Zwyciężczynią 28. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Litwie została uczennica Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie Marta Faustyna Chmielewska, która zdobyła 95 punktów na 100 możliwych. Drugie miejsce zdobyli Sebastian Salwiński z Gimnazjum im. Jana Pawła II i Elżbieta Geben, również z Gimnazjum im. Jana Pawła II.

Źródło: salcininkai.lt | opublikowane 2017-03-17

2017-02-15

Studniówka 2017

11 lutego w gimnazjum im. M. Balinskiego odbył się bal studniówkowy .W tym roku był to już bal 61 promocji.W ten wieczór do gimnazjum przybyło dużo gości: administracja szkolna, nauczyciele, rodzice, ks. Tadeusz Aleksandrowicz, Jerzy Michał Borkowski wraz z małżonką, absolwenci. Wszyscy z zaciekawieniem oglądali przedstawienie i cieszyli artystów oklaskami. Maturzyści dziękowali dyrekcji, nauczycielom za możliwość kształcenia się we wspaniałych warunkach, za ciepłą i przyjazną atmosferę w szkole. Przepraszali za wszelkie nieporuzumienia i kłopoty jakie sprawili za dwanaście lat. Występ był podziękowaniem dla Wszystkich za włożoną pracę w wychowanie.IV G klasa

2016-12-21

EFHR (Europejska Fundacja Praw Człowieka) wyłoniła zwycięzców konkursu plastycznego

W związku z obchodzonym 10 grudnia Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) ogłosiła konkurs plastyczny, zachęcając uczniów klas 5-12 do przygotowania prac plastycznych na dwa wybrane tematy dotyczące praw człowieka.

Dla uczniów uczęszczających do 5-8 klasy przygotowany został temat „Wszyscy jesteśmy różni, lecz wszyscy jesteśmy równi”, a uczniów klas starszych (9-12 klasy) – „Stań w obronie praw innej osoby”.

Do siedziby EFHR wpłynęło 29 prac, spośród których, w obu kategoriach, komisja EFHR wybrała 3 zwycięzców. Natomiast odwiedzający profil na portalu społecznościowym Facebook nagrodę specjalną przyznali pozostawiając pod wybraną pracą najwięcej „polubień”.

Zwycięzcami w kategorii 9-12 klasa zostały:

1-e miejsce - Agnieszka Lenkiewicz, 9 klasa, Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach


2-e miejsce - Wioleta Żylińska, 11 klasa, Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach


3 miejsce- Wiktoria Bogdziun, 9 klasa, Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach


Nagroda specjalna wędruje do Jekateriny Fedotowej, uczennicy klasy 10 w Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach.


Zwycięzców zapraszamy po odbiór nagród od 22 grudnia, w dni robocze do siedziby EFHR przy ul. J. Dobkevičiaus 6 w Wilnie. Dyplomy za uczestnictwo zostaną wysłane wszystkim uczestnikom konkursu na adres szkoły.

Gratulujemy i życzymy Wesołych Świąt!

EFHR

Źródło: efhr.eu | opublikowane 2016-12-20

2016-12-13

Zajęcia z historii poza szkołą

Plan nauczania uwzględnia od 30 do 60 lekcji w ciagu roku szkolnego na  działałność kulturalną, poznawczą, socjalną it.p. Myśląc o przestrzeni edukacyjnej warto wyjść za szkolne mury - lekcje można bowiem z powodzeniem realizować również poza szkolną salą. Takie rozwiązanie nie tylko pozytywnie wpływa na rozwój ucznia, lecz także w większym stopniu kształtuje jego postawę.

Realizując program nauczania historii wykorzystuję tą możliwość i łączę  pożyteczne z przyjemnym. Wytyczne  pozwalają nauczycielowi urozmaicić proces nauczania, uczynić go atrakcyjniejszym. Potwierdzeniem tego mogą służyć dwa zajęcia z historii przeprowadzone w nietradycyjnej atmosferze. Lekcja historii w 7 klasie odbyła w Litewskim Muzeum Narodowym. Uczniowie po przeanalizowaniu  prahistorii Litwy mieli możliwość obejrzeć narzędzia pracy, biżuterię, broń, stroje  plemion bałtyckich, zapoznać się z ekspozycjami z epoki średniowiecza, a także czasów nowożytnych.

W muzeum można było poznać litewską kulturę etniczną: z życiem codziennym ludu, tradycjami i zwyczajami, ze sztuką ludową. Znajdują się tam m.in. zbiory rzeźby ludowej- postacie świętych, krzyże. Siedmioklasiści mogli obejrzeć kurną chatę z XIX wieku. Kurna chata (albo kurna izba) to inaczej dawna, prymitywna chata, z podłogą klepiskiem, ścianami z bierwion, pozbawiona komina i przewodów odprowadzających dym. Wielkie zdumienie na twarzach dzieci pojawiło się , gdy słuchały o rozpalaniu w niej  ognia  (palenisko znajdowało się najczęściej w środkowej części chaty), dym uchodził przez otwór w dachu albo przez drzwi. Stąd zakurzone ściany. Młodzi historycy mogli porównać i  docenić warunki w jakich mieszkają.

Drugi przykład aktywizacji uczniów, praktyczne wykorzystywanie przez nich zdobytej wiedzy  miał miejsce w IG klasie. Przygoda z Pawłem Ksawerym Brzostowskim rozpoczęła się 17 listopada w pałacu Balińskich i Śniadeckich. Na zaproszenie dziennikarki  Aurelii Arłauskienie, autorki książki o Rzeczypospolitej Pawłowskiej, uczestniczyliśmy w pokazie filmu o historii tej małej republiki, stworzonego przez młodzież z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach. Z okazji 189 Rocznicy śmierci reformatora, kanonika P.K.Brzostowskiego P. Aurelia przyszykowała wystawę zdjęć o Pawłowie. Na następnym zajęciu uczniowie z wielkim zaangażowaniem gromadzili  informację o Brzostowskim i analizowali ją. Kulminacją tego tematu był wyjazd do Pawłowa i na żywo obejrzenie ruin majątku Brzostowskiego, niegdyś tak sławnego i przeżywającego w XVIII w. rozkwit. Z wielkim zainteresowaniem młodzież  wedrowała od stajni do pałacu, od pałacu do lodowni, a potem do odnowionej kapliczki. Pomimo chłodnych powiewów wiatru, wszyscy czuli się podekscytowani, dumni ze sławnych dziejów Małej Ojczyzny.


Nauka historii „na żywo”, poprzez przeżywanie i doświadczanie  pozwala na łatwiejsze zapamiętywanie i przyswajanie wiedzy przez uczniów. Bardzo często uczniowie nie są świadomi tych zasobów – przechodzą codziennie obok pewnych obiektów, nie zwracając na nie uwagi i nie przypuszczając, że tu także „działa się historia” lub obecnie mają miejsce ważne wydarzenia. Takie wycieczki uświadamiają uczniom, jakie zmiany zaszły w ich środowisku na przestrzeni wieków i łatwiej im zrozumieć relacje „wtedy - teraz”.

Nauczycielka historii, Krystyna Karpicz

 < 17 16 15 14 13 12 11 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 >